ONLINE ATÖLYE KATALOĞU

SANATA BAŞLA! ONLINE RESİM ANALİZİ ATÖLYELERİ

Online Atölyeler sanata yeni başlayanlara ana sanat dönem ve akımlarının temellerini öğretmek için tasarlanmış kısa resim analizi atölyeleridir. Her Online Atölye bir veya birkaç dönem veya akıma odaklanarak o dönem/akımın temel özellikleri, tarihi geriplanı, önemli ressamları ve eserlerinin analizi içerir. Her bir Online Atölye sonunda katılımcıların o dönem/akımın temel özelliklerini yeni gördükleri eserlerde ayırt edebilir hale gelmesi, eserlerin tarzlarını ve içeriklerini irdeleyebilir yetkinliğe erişmesi hedeflenir. Atölyeler başlangıç seviyesindeki katılımcılara uygun tasarlandığından katılımcılardan sanat tarihine dair herhangi bir geriplan bilgisine sahip olmaları beklenmemektedir.

Online Atölyeler Serisi Rönesans’tan Modern dönemin başına kadar tüm sanat dönemleri ve akımlarını kapasayan bölümlerden oluşmaktadır. Atölye bölümleri birbirini takip eden bir seri halinde yıl içinde sıra ile sürdürülmektedir. Her bölüm birbirinden bağımsız atölyeler olarak sunulmaktadır.

Aşağıda atölye serisinin bölümlerini bulabilirsiniz. Katılım için açık olan Güncel Online Atölyeler’e ulaşmak için buraya tıklayınız.

Atölye Serisi Planı (150 dakikalık Bölümler)
Atölye 1. Kısım (65 dak.)
Ara (10 dak.)
Atölye 2. Kısım (65 dak.)
Online Quiz (10 dak.)

Daha fazla bilgi için sanatabasla@gmail.com adresi ile bağlantıya geçebilirsiniz.


RÖNESANS (3 Bölüm)
Atölye Kapsamı:
Rönesans’ın ortaya çıkış nedenleri, ve temel özellikleri
Temel Rönesans ressamları, tarzları ve teknik özellikleri
Erken ve Yüksek İtalyan Rönesansı, ve Maniyerizm’in temel özellikleri
Kuzey Rönesansı ve Venedik Rönesansı’nın temel özellikleri
Rönesans türlerinin birbirinden farkları
Ünlü Rönesans eserlerinin belirli konular dahilinde analiz edilmesi
Konular: Yaratılış, Adem ve Havva, Beşaret, İsa’nın Hayatı (Vaftiz, Mucizeler, Son Yemek, Çarmıha Geriliş, Diriliş, Kıyamet)
Ressamlar: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Botticelli, Masaccio, Giotto, Van Eyck, Dürer, Brueghel, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Bellini ve daha birçoğu


BAROK-ROKOKO (3 Bölüm)
Atölye Kapsamı:

Rönesans’ın temel özelliklerinin kısa özeti
Barok’un ortaya çıkış nedenleri, ve temel özellikleri
Temel Barok tarzları ve ressamları
Rokoko’nun temel özellikleri, ressamları ve örnekleri
Rönesans, Barok ve Rokoko arasındaki farklar
Ünlü Barok ve Rokoko eserlerinin belirli konular dahilinde analiz edilmesi
Konular: Eski Ahit’ten Hikayeler, İsa’nın Hayatı’ndan Bölümler, Rokoko Konuları
Ressamlar: Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Gentileschi, Van Dyck, Velazquez, Vermeer, Poussin, Fragonard, Boucher, Watteau & Utrecht Caravaggiocuları ve daha birçoğu


MİTOLOJİ (3 Bölüm)
Atölye Kapsamı:

Rönesans, Barok ve Rokoko’nun temel özelliklerinin kısa özeti
Temel Yunan-Roma Mitolojisi Tanrılarının özellikleri
Rönesans, Barok ve Rokoko dönemlerinden ünlü mitoloji temalı eserlerin analiz edilmesi
Konular: Yunan-Roma Mitolojisi’nden ünlü hikayeler
Zeus/Jüpiter, Aphrodite/Venüs, Apollo, Diana, Merkür, Bacchus, Paris, Medusa, ve daha birçok Mitolojik hikaye Ressamlar: Leonardo da Vinci, Raffaello, Botticelli, Cranach, Brueghel, Tiziano, Tintoretto, Veronese, Bellini, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Van Dyck, Velazquez, Poussin, Fragonard, Boucher, Watteau & Utrecht Caravaggiocuları ve daha birçoğu


KUZEY AVRUPA SANATI (3 Bölüm)
Atölye Kapsamı:

Rönesans ve Kuzey Rönesansı temel özellikleri
Kuzey Rönesansı’nda dini ve sosyal içerikli eserler
Felemenk Altın Çağı ve Felemenk Sanat Okullarının tarzları
Kuzey Rönesansı ve Barok Felemenk Altın Çağı’ndan ünlü eserlerin analiz edilmesi
Konular: Tür Resmi, Portre, Peyzaj ve Ölüdoğa türlerinden temel eserler ve özellikleri
Ressamlar: Van Eyck, Dürer, Holbein, Brueghel, Rembrandt, Vermeer, Hals, Ruisdael, Utrecht Caravaggiocuları ve daha birçoğu


YENİ-KLASİKÇİLİK, ROMANTİZM (3 Bölüm)
Atölye Kapsamı:

18. ve 19. Yüzyıl Akımlarının tarihi geriplanı, ortaya çıkış nedenleri, temel özellikleri
Birbirini takip eden akımların karşılaştırmalı analizleri
Akımların ressamları, tarzları ve teknik özellikleri
Her bir akımdan ünlü eserlerin analiz edilmesi
Akımlar: Yeni-Klasikçilik, Romantizm, Romantik Peyzaj, Oryantalizm, Ön-Raffaelloculuk, Akademizm
Ressamlar: David, Ingres, Delacroix, Gericault, Goya, Friedrich, Turner, Constable, Blake, Oryantalizm Ressamları, Ön-Raffaellocular ve daha birçoğu


19. YÜZYIL SANAT AKIMLARI (4 Bölüm)
Atölye Kapsamı:

19. Yüzyıl Akımlarının tarihi geriplanı, ortaya çıkış nedenleri, temel özellikleri
Birbirini takip eden akımların karşılaştırmalı analizleri
Akımların ressamları, tarzları ve teknik özellikleri
Her bir akımdan ünlü eserlerin analiz edilmesi
Akımlar: Gerçekçilik, İzlenimcilik, Ard-İzlenimcilik, Yeni-İzlenimcilik, Simgecilik, Art Nouveau
Ressamlar: Courbet, Manet, Millet, Monet, Renoir, Degas, Moreau, Van Gogh, Gauguin, Cezanne, Seurat, Klimt, Mucha ve daha birçoğu


GÖRSEL ANALİZ (8 Bölüm)
Atölye Kapsamı:
Resmin Temel Ögeleri ve Kullanım Yöntemleri
15. ve 19. Yüzyıllar arasındaki sanat dönemleri ve akımlarının teknik özellikleri
Dönemlerin/Akımların karşılaştırmalı analizleri
Dönemler/Akımlar: Rönesans, Barok, Rokoko, Yeni-Klasikçilik, Romantizm, Akademizm, Gerçekçilik, İzlenimcilik, Ard-İzlenimcilik
Ressamlar: 15.-19. Yüzyıl ressamları

Atölye yalnızca geçmiş atölye katılımcılarına açıktır.

error: Icerik kopyalanamaz!