Blog

GENERAL WOLFE’UN ÖLÜMÜ “THE DEATH OF GENERAL WOLFE” – WEST

1756-1763 yılları arasında Kuzey Amerika’da gerçekleşen 7 Yıl Savaşları, Britanya ve Fransa’nın Amerika kıtasındaki sömürgelerini genişletme çabasından kaynaklanmıştır. Savaş serisinin önemli bir ayağını oluşturan Quebec Savaşı, Britanya ve Fransa ordularını karşı karşıya getirmiş ve Fransız kolonilerinin kıtadaki kaderini belirlemiştir. Savaşta Britanya orduları General Wolfe tarafından komuta edilmektedir. Britanya ordusu savaşı kazansa da komutanı General Wolfe’u savaş meydanında aldığı kurşun yaraları sebebiyle hayatını kaybetmiştir. İngiliz kökenli Amerikalı ressam Benjamin West, savaşın can alıcı anı, General Wolfe’nin ölümünü eserinde resmetmiştir.

18. Yüzyıl’da yükselen Aydınlanma Çağı’nın klasik bakış açısını yansıtan eser bir kahramanlık hikayesi betimler. İngilizler tarafından bir kahraman olarak kabul edilen Wolfe eserde son derece asil ve görkemli biçimde yaşamını yitirirken betimlenmiştir.

Eserin merkezine yerleştirilmiş Wolfe’nin kolları iki yana açılmış biçimde uzanışı tıpkı çarmıhtan indirilmiş, annesi Meryem’in kucağına yatırılmış İsa figürlerini çağrıştırır (bknz. Pietà – Giovanni Bellini). Ressam General Wolfe’un tıpkı İsa gibi masum olduğunu ve önemli bir amaç için (İngiliz gücünün Amerika’da yerleşmesi) öldüğünü seyirciye vurgulamaktadır.

Ölmekte olan Wolfe’nin çevresi İngiliz ordusundan diğer subaylar ve askerlerle çevrilir. General’in sağ elini tutan figür Yüzbaşı Harvey Smythe’dir. Diğer yanında ise Wolfe’nin kanamasını durdurmaya çalışan Doktor Thomas Hinde görülür. Eserdeki figürlerin kimlikleri bilinmesine rağmen yalnızca dört tanesi gerçekten General Wolfe’nin ölümü sırasında savaş meydanında bulunmuştur. Dolayısıyla ressamın eserde etkili bir içerik ve görsel yaratmak için bir sahne kurguladığı görülür.

Eserin sağ tarafında ellerini birleştirmiş General’in trajik ölümü karşısında endişe ile bakan figürler dikkati çeker. Sol taraftaki figürlerin ise hep birlikte sol tarafı işaret ettikleri görülür. Figürlerin gösterdikleri yönde geriplanda elindeki şapkasını sallayarak koşan bir adam dikkat çekmektedir. General’e ulaşmaya çalışan bu adamın elinde Fransızlar’ın süsen çiçeği desenli (Fleur-de-lis) bayrağı vardır. Bu düşmanın bayrağını ele geçiren Britanya ordusunun savaşı kazandığının göstergesidir. General’in hemen yanıbaşında Britanya bayrağına sahip çıkan Teğmen Herny Browne ise İngilizler’in galibiyetini seyirciye vurgulamaktadır.

Figürlerin içinde bir tanesi ilginç biçimde sıradışıdır. Sol kenarda diz çöküp oturmuş olan Amerika Yerlisi (Kızılderili) eli çenesinde düşünür bir pozda General’e bakmaktadır. Bu derin düşünce halinde görünen duruş genel olarak Amerika Yerlilerine atfedilen “vahşi” karakter ile uyuşmasa da ressamın figürü asil bir yerli savaşçı hissi oluşturmak adına tasarladığı düşünülür. Yerlinin vücudundaki dövmeler ve giysileri gerçek eşyalar ve model kullanılarak gerçeğe en uygun biçimde yansıtılmıştır.

Eserde General Wolfe’nin çevresindeki diğer subaylara göre daha sade giysilere sahip olduğu görülür. Bir generale göre oldukça gösterişsiz bu giysi, kırmızı rengi ile İngiliz Ordusunu temsil etmesinin yanı sıra, kan ve ölüm hissini de pekiştirir. Wolfe’nin hemen önünde tüfeği, süngüsü ve fişekliği yer almaktadır. Eserde kyafetlerin dönemine uygun tasarlanmış olması aslında oldukça sıradışıdır. Dönemin akademik resim standartlarına göre tarihi önem taşıyan konular resmedilirken figürler Klasik Yunan/Roma kıyafetleri içinde betimlenmektedir. Hatta dönemin İngiliz Sanat Akademisi’nin başkanı olan Joshua Reynolds (bknz. Albay Acland ve Lord Sydney – Okçular “Colonel Acland and Lord Sydney – The Archers” – Reynolds) West’e figürlerin kıyafetleri konusunda tavsiyede bulunmuş olsa da ressam buna uymamış ve figürlerinde modern giysileri kullanmıştır. Kral III. George tarafından ilk aşamada reddedilen eser, bütün eleştirilere rağmen sonunda sanat tarihinde önemli bir yer edinmiş ve tarihi resimlerde gerçeğe uygun resmetme kavramının yerleşmesine büyük katkıda bulunmuştur.

West’in eserinde General’in ölümünü gerçekçi betimlemek yerine idealize ederek işlemesi ve onu bir kahraman şehit havasında dramatize etmesi 18. Yüzyıl’ın önemli akımı Yeni-Klasikçilik’ten ne denli etkilendiğini açıkça yansıtır. Düzenli tasarlanmış piramit biçimli kompozisyonu ve görülmeyen fırça darbeleri ile oluşturulmuş pürüzsüz yüzey bitişi ise akademik resim (bknz. Dante ve Virgilius Cehennemde “Dante and Virgil in Hell” – Bouguereau ve Elagabalus’un Gülleri “The Roses of Heliogabalus” – Alma-Tadema) geleneğine bağlılığının göstergesidir. Öte yandan ressamın tarihi (tercihen Yunan/Roma tarihi) bir konu işlemek yerine henüz 7 yıl önce gerçekleşmiş bir konuyu ele alması ve figürlerini modern görünümlerle betimlemesi hem Yeni-Klasikçilik’ten hem de de dönemin akademik tarzından ayrılışının göstergeleridir.

Konum: Kanada Ulusal Müzesi “National Gallery of Canada”, Ottawa
Tarih: 1770
Dönem: 18. Yüzyıl
Akım: Yeni-Klasikçilik “Neo-Classicism”

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong> 

error: Icerik kopyalanamaz!