Blog

MANDOLİNLİ KADIN “WOMAN WITH A MANDOLIN” – BRAQUE

Braque’ın bu ilk bakışta oldukça karmaşık görünen Kübist eseri 1910 yılında, kendisinin Kübist çalışmalarına yeni başladığı dönemde yapılmıştır. Braque ve Picasso’nun (bknz. Dora Maar’ın Portresi “The Portrait of Dora Maar” – Picasso) yaptığı deneysel çalışmalarla şekillenen Kübizm akımı erken döneminde Analitik Kübizm “Analytical Cubism” olarak adlandırılır. Analitik Kübizm, planlı biçimde parçalara ayrılmış ögeleri ayrı ayrı gösterilmiş figürler içerir. Bu figürlerin her bir parçasının farklı bakış açılarından görünüşü ve bu bakış açılarının birbirinin üzerine yerleşen düzlemlerle resmedilmesi dönemin temel özelliklerindendir. Aynı zamanda son derece sade bir renk paleti kullanılarak seyircinin renk ve gölge derinliği içinde kaybolmasını engellenmiş ve özellikle şekli bozulmuş figürün yapısına odaklanması sağlanmış olur.

Kübist akımın temel amacı seyirciye nesneleri görünen “gerçek” halleri ile değil, zihinde nesneye dair yer edinmiş bilginin “gerçek”liği ile sunmaktır. Dolayısıyla eserlerde figürler doğrudan oldukları gibi iki boyutlu bir şekilde görünmez; seyircinin üç boyutlu hafızasının ve nesnenin fiziksel yapısına dair bilgisinin yardımı ile farklı açılardan ve değişik biçimlerde görünür. Bu şekilde eserlerde gerçek değil, “tanınabilir” figürler ortaya çıkar. Söz konusu tarz aslında Kübizm’in seyirciyle doğrudan iletişim kurma yöntemidir, ve eksik ya da farklı açılardan görünen kısımların seyirci tarafından tamamlanmasını sağlar.

Braque’ın eseri Kübizm’in tipik yöntemi izlenerek farklı kısımlara ayrılmış bir kadın figürünü gözler önüne serer. Başı, kolları, mandolini ve bacakları farklı kısımlarda ayrı ayrı irdelenmiş ama sonradan tekrar yeni bir düzende birleştirilmiştir.

Başlarda daha çok peyzaj ve ölüdoğa tarzında yaptığı eserleri ile tanınan Braque, daha sonra insan figürü çalışmalarına geri dönmüş ve figürleri daha canlı gösterebilmek ve onlara karakter eklemek adına ünlü Fransız ressam Corot’dan esinlendiği müzikal enstrümanları da figürlerine eklemeye başlamıştır. Çok benzer bir yöntemi yine Picasso da kullanmış ve madolinli kadın resmeden eserler ortaya koymuştur.

Mandolinli Çingene Kız “Gypsy Girl with Mandolin” – Corot (1874)

Mandolinli Kız “Girl with a Mandolin” – Picasso (1910)

Ressam eserde sınırlı renk paletini gri, kahverengi, okra ve bej tonlarından oluşturarak eserde yalnızca figürün dikkat çekmesini sağlamıştır. Bu sınırlı renk kullanımına karşın eserde tekdüze ve bunaltıcı bir görünüm oluşmaz. Ayrımcılık “Divisionism” tekniği ile renkli bölgeleri kısa ve sınırları belirli fırça darbeleri ile birbirinden ayırır, dinamik ve ışıltılı bir görünüm oluşturur. Geri planda kullanılan keskin düşey ve yatay hatlar eserde sürekli tekrar eder ve birbirinin içine geçen bir süreklilik ortamı oluşturur. Bu soyut süreklilik içine mükemmel şekilde uyum sağlamış olsa da kadının başı, omuzları ve özellikle mandolin’in gövdesi ile kadının elleri ilk bakışta seyircinin dikkatini çeker ve seyircinin figürü tanımlamasını sağlar.

Konum: Thyssen-Bornemizsa Müzesi “Thyssen-Bornemizsa Museum”, Madrid
Tarih: 1910
Dönem: Modernizm
Akım: Kübizm “Cubism”

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong> 

error: Icerik kopyalanamaz!