Blog

KYTHERA’YA DOĞRU YOLA ÇIKIŞ “THE EMBARKATION FOR CYTHERA” – WATTEAU

Watteau’nun incelikli bir alegorik aşk hikayesi resmettiği eseri Rokoko döneminin eğlence, zevk, neşe, huzur ve aşk üzerine kurulu bakış açısının etkili görsellerinden biridir. Rokoko, Fransa’da XIV. Louis’nin karanlık ve kasvetli hükümdarlığının ardından gelen XV. Louis’nin zevk ve eğlence üzerine kurulu döneminin sanattaki en tipik yansımasıdır.

Eser, tıpkı diğer birçok Rokoko dönemi eserinde olduğu gibi içinde aristokratik sınıftan çiftlerin birbirilerine kur yaptıkları, eğlence ve zevk içinde kendilerinden geçtikleri kutlamaların, partilerin resmedildiği “fête galante” türündeki tablolardan biridir.

Kythera (Türkçesi “Çuha Adası”), Yunan/Roma Mitolojisi’ne göre aşk ve güzellik tanrıçası Aphrodite/Venüs’ün doğduğu Yunan adasıdır. Dolayısıyla bu “Aşk Adası” Watteau’nun aşıklarını yerleştirmek için en uygun bulduğu mekan olmuştur.

Ön planda yeşil tepeler, ağaçlar ve çalılıklar arasında birçok genç erkek ve kadından oluşan çift görünür. Eserdeki hemen herkes eşini bulmuş, aşığı ile elele, kol kola flört etmekte ve ortamın tadını çıkarmaktadır. Eserin sol tarafında görünen altından kayık, işlemeler ve çiçeklerle süslüdür. Üzerinde uçan bir çocuk melek kırmızı bir kumaşla kayığı süslemektedir. Geminin hemen yanında görülen çiftler sırayla kayığa doğru yönelmiş, birazdan kalkacak olan kayığa binmeye hazırlanmaktadırlar. Kayığın üstünde duran iki kayıkçı çiftlere bakmaktadırlar. Bütün bu çiftlere eşlik eden aşkın temsilcisi kanatlı küçük melekler (Cupid) havada bir meşale etrafında uçuşmakta ve aşka dair çağrışımları pekiştirmektedir.

Resimde özellikle tepede görülen üç çift dikkat çekicidir. Çiftlerden ilki tepeden aşğıya inip kayığa doğru ilerleyen diğer çiftlere katılmak üzere ayaklanmıştır. Geri dönerek arkada kalan Venüs heykeline ve gizli koruluğa bakan kadın, eşi tarafından beline sarılarak aşağıya yönlendirilmektedir. Ortadaki çift de yine yolculuk için ayağa kalkmakta, genç adam eşine ayağa kalkması için yardımcı olmaktadır. En sağdaki üçüncü çift ise diğer çiftleri umursamadan küçük kaçamaklarına hevesle devam etmektedir.

İsminin Kythera’ya Yolculuk olmasına rağmen eserin daha çok adadan ayrılışı simgelediği düşünülmektedir. Nitekim, hemen hemen tüm çiftler kalkmak üzere olan kayığa doğru yönelmiş gibidirler. Bu da birçok yorumcunun eseri farklı yorumlamasına yol açmıştır. Bu yorumlara göre Watteau aslında eserde aşkın ve mutluluğun ne kadar kısa sürede tükendiğini ortaya koymak istemiş, çiftleri kayıkla adadan ayırarak kalıcı olarak orada kalamayacaklarını vurgulamayı hedeflemiştir.

Yeşilliklerle kaplı adanın yüzeyinden yukarı çıkıldıkça Watteau’nun özenle resmettiği bulutlu ve hafif sisli gökyüzü görünür. Gökyüzü ile birleşen geriplandaki dağlar ve tepeler seyirciyi yeniden önplandaki açık alana  ve çiftlere yöneltir.

Seyirciye incelikli bir fantazi sunmak amacıyla oluşturduğu eserde Watteau, kaygı, keder, kalpkırıklığı ve karmaşaya dair en ufak bir öge barındırmamıştır. Resmin genel havası – tıpkı Rokoko dönemininki gibi – seyircinin de ruh halini etkileyecek şekilde hafif, mutlu ve huzur verici bir rüya gibidir.

Konum: Louvre Müzesi “Musée du Louvre”, Paris
Tarih: 1717
Dönem: 18. Yüzyıl
Akım: Rokoko “Rococo”

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong> 

error: Icerik kopyalanamaz!