Blog

GÜNAHSIZ GEBELİK “THE IMMACULATE CONCEPTION” – TIEPOLO

Hristiyanlık inancına göre Adem ve Havva’nın yasak meyveyi yiyerek işlemiş olduğu İlk Günah “Original Sin” (bknz. İlk Günah ve Cennetten Kovuluş “The Fall of Man and Expulsion from Heaven” – MichelangeloAdem ve Havva “Adam and Eve” – Dürer) sebebiyle bütün insanlar ilk günah ile birlikte doğarlar ve bu günahtan arınmak için vaftiz edilirler. Ancak, tüm insanların aksine, bir tek İsa’nın annesi Meryem günahsız olarak doğmuş ve dolayısıyla da vaftiz edilmesine gerek kalmamıştır. Bu inanç Roma Katolikliği’nin dört ana dogmasından biri olarak değiştirilemez biçimde kabul edilmiştir. Meryem’in günahsız gebeliği Meryem’in bakire olarak İsa’ya hamile kalışı veya bu şekilde doğum yapmış olması ile ilgili değildir. Günahsız Gebelik Meryem’in günahtan arınmış olarak annesi Anna’nın rahmine düşmüş olması ve günahsız doğmuş olmasını ifade eder.

Bu tamamen soyut kavram özellikle 15. yüzyıldan sonraki 150 yıl boyunca sanatçıların resmetmekte zorlandıkları ve üzerinde fikir birliğine varamadıkları bir konu olmuştur. Kavramın simgesel olarak ifade edilip çeşitli sembollerin kullanılması İspanyol ressam Pacheco’nun önderliğinde başlamıştır. Pacheco’nun kullandığı ikonografi diğer İspanyol ressamları ve Avrupa’nın geri kalanını etkilemiştir. Bu şekilde benzer veya aynı ikonografiye sahip birçok günahsız gebelik resmi ortaya çıkmıştır.

Bu genel ikonografiye göre Meryem, ilahi bir atmosferde yaratılışı anında – genç bir kadın olarak – resmedilir ve yüzü yukarı Tanrı’ya dönük olarak gösterilir. Ayakları altında ay vardır ve başını oniki yıldızdan oluşan bir hale çevreler. Çoğu zaman altın renkli bulutlar ve çocuk melekler Meryem’in etrafında betimlenir.

İtalyan Barok Dönemi ressamı Tiepolo da kavramı kendi tarzında ama klasik sembollerden ayrılmadan resmetmiştir. Genç bir kadın görünümünde resmedilen Meryem’in ruhu altın rengi ilahi bir gökyüzü ve bulutların arasında görünmektedir. Ellerini birleştirmiş dua eden Meryem bir kürenin üzerinde durmaktadır. Kürenin üzerinden kıvrılan yılan ağzında yasak meyveyi taşımaktadır ve ilk günahı temsil etmektedir. İlk günaha karşı üstünlüğünü göstermek için Meryem yılana bir ayağıyla basıyorken resmedilmiştir: Meryem yılana ve günaha hakimdir, dolayısıyla da günahtan etkilenmemektedir.

Kürenin altında görünen palmiye, Hristiyanlık’ta Palmiye Pazarı “Palm Sunday” olarak geçen kutlamayı temsil eder ve İsa’nın Kudüs’e girişinde önüne serilmiş olan palmiyelerden ismini alır. Dolayısıyla bu palmiye Meryem’in dünya işleri ve ölüme karşı üstünlüğünü (İsa’nın ölümsüzlüğü dolayısıyla) simgeler. Palmiyenin gerisinde en aşağıda görünen ayna Meryem’in lekesizliğini sembolize ederken onun “tüm erdemleri yansıtan bir ayna” olduğunu anlatır. Kürenin arkasında uçları görünen hilal bekaretin simgesidir ve genelde günahsız gebelik resimlerinde Meryem bir hilalin üstüne çıkmış olarak resmedilir.

Meryemin çevresini sarmış bebek melekler saflığın ve masumiyetin simgeleridir, ön planda elinde Meryem’in temizliğinin ve bekaretinin simgesi olan bir zambak dalı (bknz. Beşaret “Annunciation” – Leonardo da Vinci) ile bir melek görünür.

Meryem Evanjelist Yahya’nın betimlemesine uygun biçimde beyaz tunik ve mavi harmanisi ile tasvir edilmiştir. Üzerinde havalanmış beyaz güvercin Hristiyanlık üçlemesinden Kutsal Ruh’u temsil etmektedir.

Tiepolo eserinde Barok karakteristik tarzında renkleri sadeleştirip, birkaç seçili rengin tonlarını kullanmayı tercih etmiştir. Meryem’in mavi harmanisi dışında kalan neredeyse tüm renkler kahverengi ve koyu sarının tonlarıdır. Dönemindeki ressamlardan tercih ettiği açık tonlar ve parlak renklerle (özellikle soluk maviler, parlak sarı ve turuncular) ile ayrılan Tiepolo bu tarz ile eserlerinde Barok dönemin koyu renkli kasvetli ressamlarının aksine çok daha neşeli ve canlı bir hava yakalamayı başarmış ve Rokoko dönemi ressamlarına yakın bir tarz edinmiştir.

Konum: Prado Müzesi “Museo Nacional del Prado”, Madrid
Tarih: 1767-1768
Dönem: 18. Yüzyıl
Alt Grup: Rokoko “Rococo”

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong> 

error: Icerik kopyalanamaz!