Blog

TROPİK FIRTINADAKİ KAPLAN “TIGER IN A TROPIC STORM” – ROUSSEAU

Paris Resim ve Heykel Akademisi “Académie de Peinture et de Sculpture” tarafından reddedilen bu eser ancak jürisiz ve tüm ressamlara açık olan Bağımsızlar Salonu’nda “Salon des Indépendants” Sürpriz! “Surpris!” ismi ile sergilenme imkanı bulabilmiştir. Dönemin birçok sanat eleştirmeni tarafından çocuksu ve amatörce bulunan eser, dalga geçilmeye maruz kalmış ve genel olarak olumsuz eleştiriler almıştır. Dönem Paris’inde aslında son derece ilgi çekici olan egzotik bir temayı içeren eserin olumsuz eleştiri almasının sebebi konusu değil, görünümüdür.

Sanki bir boyama kitabından alınmışçasına basit sınırlarla belirlenmiş figürlerden oluşan eser aslında düşünüldüğünden çok daha özenli bir çalışmanın sonucu idi. Eserin yalın ve ilkel kompozisyonu aslında karmaşık olan tekniğini gölgelediği için sergilendiğinde değeri yeterince anlaşılamamıştır. Eserde görünen tropikal cengelin bitki örtüsü geriden başlayarak katman katman uygulanan gökyüzü, geriplan ağaçları, öndeki ağaçlar, çalılıklar, kaplan figürü ve önplandaki bitkiler sıra ile uygulanmış tabakalardır. Yeşilin farklı tonlarında uygulanmış yapraklar ve ağaçlar cengelin gür ve zengin bitki örtüsünün derinliğini sunmaktadır. Fırtınanın etkisini göstermek için Rousseau, kendi tekniğini kullanarak ince teller aracılığı ile uygulanmış gümüş renkli boya ile rüzgar ve yağmurun yönünü göstermiş ve resme üç boyutlu bir hava da katmıştır.

Resimde fırtınanın ortasında kalmış kaplan karşısındaki avına doğru hamle yapmak üzre hazırlanmış konumdadır. Kaplanın avı resmin dışında bir noktada kalmıştır ve dolayısıyla görünmemektedir. Rousseau kaplanın karşısındaki bir grup kaşife saldırmak üzre olduğunu konuşmalarında açıklamıştır.

Kendi kendini yetiştirmiş bir ressam olan Rousseau, eserini Meksika’da ordu alay bandosunda görev aldığı dönemde gördüğü tropikal cengellerden esinlenerek ürettiğini belirtmiştir. Oysa hiçbir zaman Fransa dışına çıkmamış olan Rousseau’nun Paris’teki Botanik Bahçesi’nde “Jardin des Plantes” gördüğü tropik bitkilerden esinlendiği düşünülmektedir.

Ölümüne kadar ciddi anlamda takdir görmeyen Rousseau’nun sanatı özellikle ölümünde sonraki dönemde çağdaşları diğer ressamlar tarafından ciddi bir takipçi kitlesine sahip olmuştur. Picasso, Toulouse-Lautrec ve Matisse gibi ünlü ressamlar Rousseau’nun hayranları olarak anılırlar.

Konum: Ulusal Galeri “National Gallery”, Londra
Tarih: 1891
Dönem: 19. Yüzyıl
Akım: Ard-İzlenimcilik “Post-Impressionism”

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong> 

error: Icerik kopyalanamaz!