Blog

YARALI GEYİK “THE WOUNDED DEER” – FRIDA KAHLO

Genç bir kızken geçirdiği trajik trafik kazasından omurgasında ve bacağında ağır hasarla kurtulan Frida Kahlo, ömrü boyunca fiziksel ve ruhsal acılar çekerek yaşamıştır. Yaralı Geyik de Frida’nın acılarını yansıtan eserlerinden biridir.

Yapraksız, dalsız, kalın ağaç gövdeleri arasında kapana kısılmış olan geyik, gövdesinden oklarla yaralanmıştır. Bu kasvet dolu ağaçlarla örülü ormanın geri planında umut dolu mavi deniz ve gökyüzü görünür. Oysa yaralanmış geyiğin bu ormandan kurtulup denize ulaşma şansı kalmamıştır.

Geyik figürünün resimde kullanılması Frida Kahlo’nun köklerine dayanır. Aztek kökenli bir Meksikalı olan Kahlo, Aztek Mitolojisi’nde sağ ayağı temsil eden geyik imgesini kullanmıştır. Kendi sağ ayak ve bacağının da omurgası ile birlikte kazada zarar görmüş olması bu imgeyi daha açık hale getirir. Ayrıca resmin sol alt kısmında imzanın yanında görünen Karma “Carma” kelimesi Frida’nın antik ve gizemli inanç sisteminin bir yansımasıdır.

1946 yılında New York’ta geçirdiği omurga ameliyatı öncesinde bu ameliyatın sakatlık sorunlarına çözüm olacağına dair olumlu ve umut dolu bakış açısı ameliyatın başarısızlıkla sonuçlanması sonrasında yerini hayalkırıklığına bırakmıştır. Eserde Frida kendi portresini geyiğin başına yerleştirip yaralı geyikle bütünleşerek yaşadığı sıkıntıları sembolize etmiştir. Geyiğin vücuduna saplanmış oklar Frida’nın sıkıntılı yaşamındaki sorunları temsil eder. Hem, sakatlığından kaynaklı fiziksel acıları, hem de kendisi de ünlü bir ressam olan eşi Diego Rivera ile gel-gitlerle dolu sorunlu evliliğinin ağırlığı bu resimdeki acılı temanın sebepleridir.

Çevredeki kuru ve yaşlı ağaçlar Frida’nın zorlu yaşamında kapıldığı karamsar durumlar ve kurtulamadığı karanlık kaderini simgeler. Frida’nın ameliyatı öncesi umut dolu olumlu ruh hali açık hava ve denizle betimlenirken yerde duran kırılmış yapraklı taze ağaç dalı ise Frida’nın parçalanmış gençliğine bir göndermedir. Geyik, yaralarına rağmen hızla kaçma eğilimindedir; tıpkı Frida’nın hayatındaki sorunlardan kaçıp uzaklaşmak istemesi gibi.

Resimdeki ilkel görünüm ve basit semboller Frida Kahlo’nun seyirci ile kurduğu iletişimin ne denli yalın ve hedefe odaklı olduğunu ispatlar. Karmaşık bir düzende sunulan basit imgeler ile Frida Kahlo iç dünyasının derin, acıklı ve dramatik atmosferini her zaman başarı ile seyirciye aktarmıştır.

Konum: Özel Koleksiyon
Tarih: 1946
Dönem: Modernizm
Akım: Büyülü Gerçekçilik “Magic Realism”

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong> 

error: Icerik kopyalanamaz!