Blog

GELİNCİKLER “POPPIES” – MONET

Paris yakınlarındaki Argenteuil köyünde yedi yıl boyunca yaşayan Monet burada bulduğu çarpıcı manzaraları birçok açık-hava (plein air) resminde temel almıştır. Günümüzde dünyanın en popüler manzara resimlerinden birine dönüşen Gelincikler “Poppies” kırlarda bir yaz günü yapılan yürüyüşün canlı atmosferini yansıtır.

Gökyüzü ve yer tarafından neredeyse eşit iki parçaya ayrılan eserin sol tarafını çarpıcı kırmızı tonlardaki gelincik tarlası kaplar. Sağ tarafta ise daha yumuşak tonlardaki yeşil tepeler yer almaktadır. Resimde derinliği sağlamak amacıyla gelincikler sol üstten sağ alta doğru yönelen bir doğrultuda serpiştirilmiştir.

Resmin hemen ön planında yer alan kadın ve çocuk figürü Monet’nin eşi Camille ve oğlu Jean’dır. Figürler tepenin üstünde tekrarlanarak izledikleri yokuş aşağı yol, gelinciklerin dağılım yönü ve resimdeki derinlik vurgulanmıştır. Derinliğe katkıda bulunmak için geri planda yer alan ağaçlar koyu renk tonlarda boyanmış ve sakin renklerle betimlenmiş çayırlardan daha dikkat çekici hale geitirilmiştir. Benzer şekilde gökyüzü de açık mavi ve beyaz-gri tonları ile çayırları tamamlayıcı bir sakinlik sunar. Bu sakin tonlara rağmen parlak kırmızı renkteki gelincikler resmin ana objesine dönüşür ve kırsal alanın bu huzur veren atmosferine canlılık getirir.

Monet’nin renkleri kullanmadaki üstünlüğü bu İzlenimci eserde kendini ortaya koyar. Resmin genelinde hiçbir figür veya manzara ayrıntısı için keskin hatlar görünmediği gibi çoğu bölgede figürlerin hatları bile fark edilmez. Resimdeki ögeler arasında fark yaratan tek şey renklerdir. Resimdeki gelincikler tamamen renk farkı sayesinde belirgin kılınmış ögelerdir. Resim siyah-beyaza çevrildiğinde çayırlar üzerinde gelincikler fark edilmez hale gelir. Geniş fırça darbeleri ile formları belirtilmeden oluşturulmuş gelincikler, resmin bir köşesine rastgele serpiştirilmiş küçük boya damlalarından büyük lekelere kadar çeşitli şekillerdedir. Bu açıdan bakıldığında son derece plansız ve özensiz gibi görünse de aslında Monet’nin özel olarak tasarladığı renk uyumunun sonucunda oluşturulmuş bu gelincik dağılımı resmi çarpıcı kılar. Monet, bu tasarımla sanatta soyutlama konusunda bir adım atmıştır.

Gelincikler “Poppies” – Monet (Siyah-Beyaz Görünüm)

Monet, eserde gelinciklerin, çayırların, figürlerin veya geri plandaki manzaranın asıl formlarını seyirciye belletmek kaygısında değildir. Aksine onun amacı gördüğü manzarının insan üzerinde yarattığı izlenimi seyirciye sunmaktır. İzlenimciliğin bu temel özelliği akımın öncüsü olan Monet’nin tekniği ile eserde en güzel şekli ile gözler önüne serilmiştir.

Konum: Orsay Müzesi “Musée d’Orsay”, Paris
Tarih: 1873
Dönem: 19. Yüzyıl
Akım: İzlenimcilik “Impressionism”

Leave a comment

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""><abbr title=""><acronym title=""><b><blockquote cite=""><cite><code><del datetime=""><em><i><q cite=""><strike><strong> 

error: Icerik kopyalanamaz!